Наш край

Географічна адреса: Козятинський район розміщений в північній частині Вінницької області у межах Придніпровської височини. Площа його становить 113,1 тис. га. Клімат – помірно–континентальний з середньою температурою року + 6,5 С. На території району беруть початок річки Гуйва, Гнилоп’ять, Роставиця, притока Південного Бугу – Десна. Населення – 74,3 тис. жителів: українці, росіяни, євреї, чехи, поляки, молдавани, представники інших національностей. Кількість населених пунктів – 74.

Погляд у минуле: Історія нашого краю сягає сивої давнини. Археологи стверджують, що першими поселенцями у нашому краї були прадавні представники трипільської культури у IV –ІІІ тис. до нашої ери, залишки таких поселень виявлені вздовж ріки Гнилоп’ять біля сіл Жежелів, Бродецьке. Залишки скіфського поселення знайдено біля с. Держанівка. Найбільш поширені в даній місцевості були поселення ранньо — слов’янської Черняхівської культури, про що свідчать залишки кераміки того періоду, які виявлено біля сіл Селище, Козятин, Сестринівка, Вернигородок, Махаринці, Лопатин, Тернівка, Зозуленці, Сошанське. Під час обстеження місцевості біля сіл Самгородок, Дубові Махаринці виявлено поселення доби пізньої бронзи. У часи Київської Русі землі Козятинщини входили до складу Галицько – Волинського князівства, з 1362 р. – до Литовського. Польське королівство стало володіти даною територією у 1569 р. після другого поділу Польщі у 1792 р. землі перейшли до Росії у складі Брацлавського намісництва. З південного сходу на північний захід через район проходить знаменитий Чорний шлях, який служив кордоном між Київщиною та Брацлавським воєводством. Вздовж Чорного шляху до цього часу височать кургани-могили. Наш край неодноразово зазнавав спустошливих набігів татар, пам’ятає подвиги козацького війська Максима Кривоноса під час подій визвольної війни Богдана Хмельницького 1646-1654 років. Після утворення в 1796 р. Київської губернії Козятин стає одним з селищ Бердичівського повіту, а з 1861 р. волосним селищем.З ІІ половини ХІХ століття, після скасування кріпацтва, починається бурхливий економічний розвиток краю. З будівництвом Києво-Балтської (Одеської) залізниці пов’язане виникнення міста Козятин. У 1917-1920 роках район стає ареною швидкоплинних подій державотворчих змагань української та більшовицької революцій, австро-німецької окупації 1918 року, радянсько-польської війни 1920 року. Важким тягарем позначені 1932-1939 роки, роки голодомору, роки жорстоких політичних репресій…         Десятки тисяч людей померли, не витримавши страшного, штучно створеного голоду, про що свідчать спогади очевидців, масові поховання, страшні документи… З початком Великої Вітчизняної війни в середині липня 1941 року територія нашого краю опинилась під німецькою окупацією. Незважаючи на жорстокий окупаційний режим населення району не припиняло боротьби із загарбниками, підпільні групи протягом всього періоду окупації діяли як в місті так і в селах. 8 березня 1944 року війська 1-го Українського фронту звільнили весь район від німецько-фашистської окупації. Сьогодні Козятинщина – потужний сільськогосподарський район, край з розвиненою промисловістю, багатими сільськогосподарськими угіддями, покладами корисних копалин. Але найбільше багатство нашого краю – це його люди.

Козятинський район утворено внаслідок реформування адміністративно – територіальної системи України. До революції 1917 року територія сучасного Козятинського району входила до складу Бердичівського повіту Київської губернії.
7 березня 1923 року № 309 Постанова ВУЦВК Постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Про адміністративно територіальний поділ Київщини Президія ВУЦВК постановляє сформувати Бердичівський округ із 13 районів, в тому числі Козятинського. Постанова ВУЦВК – Харків 3 червня 1925 року „Про ліквідацію губерень і про перехід на трьохступеневу систему управління”. На зміну й розвиток постанови ІХ Всеукраїнського з’їзду Рад „Про перехід на трьохступеневу систему управління в Україні” ВУЦВК постановив: 1. Адміністративно-територіальний поділ УСРР на губернії скасувати з 1-го серпня 1925 року.
З 15-го червня 1925 року територію УСРР, не рахуючи АМСРР, поділити на 41 округ, а саме: … Бердичівський, Вінницький.
9 лютого 1932 р. – Потановою ВУЦВК на 4 позачерговій сесії ХІІ скликання утворено 5 областей в Україні, серед яких і Вінницька, до неї увійшов Козятинський район із центром містечко Козятин.
17 грудня 1938 р. Указом Президії Верховної Ради УРСР селище Козятин віднесено до категорії міст.
28 листопада 1957 р. – Указом Президії Верховної Ради УРСР відбулося укрупнення Козятинського району за рахунок приєднання до нього Самгородецького. 30 грудня 1962 р. приєднано Комсомольський район.